Propozicije

 

1. Organizator

OMLADINSKA RUKOMETNA AKADEMIKA i ORK OMLADINAC organizuju

10. ORKA TOURNAMENT 2018  BANJALUKA - (27.06.-01.07.2018.), Banjaluka, BiH.

 1.1 Kotizacija takmičenja

 

Iznos prijavne takse /kotizacije/:

- u slučaju jedne ekipe    70 Euro, 60 Euro*

– u slučaju više od dve ekipe, po ekipi:     60 Euro/team, 50 Euro/team*

- u slučaju jedne ekipe Mini rukomet dječaci/djevojčice rođeni 2008 i mlađi 50 Euro, 40 Euro*

- u slučaju više od dve ekipe Mini rukomet, po ekipi: 40 Euro/team, 35 Euro/team*

* u slučaju uplate do 30. aprila 2018.

NAPOMENA: Troškove provizije transfera novca prilikom uplate prijavne takse /kotizacije/ snosi klub 

 

2. Pravila igre

10. ORKA TOURNAMENT 2018 BANJALUKA se igra prema pravilima EHF-a i RS BiH.

 

3. Takmičenje po grupama

 

Ekipe su podijeljene u grupe od 4 do 6 ekipa(osim u izuzetnim slučajevima) gdje igraju

svatko sa svakim.

Ako dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, pozicija svake ekipe će se odrediti prema

sledećim kriterijima:

1. Bodovi

2. Ukupna gol razlika

3. Veći broj postignutih golova

4. Rezultat međusobnog susreta

5. Izvlačenje

 

Razigravanje za finala

Dvije najbolje ekipe iz svake grupe se kvalificiraju za polufinala. Ostale ekipe iz grupa sa

manjim brojem ekipa (3 ili 4 ekipe) igraju dodatne utakmice za redosled od 5-8. mjesta.

Bodovanje: pobjeda - 2 boda, neriješeno - 1 bod, poraz - 0 bodova.

U utakmicama sa neriješenim rezultatom izvode se sedmerci:

- svaka ekipa izvodi 5 sedmeraca (različiti izvođači)

- u slučaju neriješenog rezultata nakon izvođenja 5 sedmeraca izvodi se po jedan sedmerac

dok ne dobijemo pobjednika (sedmerce izvode isti igrači) 

4. Starosne kategorije

BA /Boys born 2000 and later/   - GA /Girls born 2000 and later/

BB /Boys born 2002 and later/   - GB /Girls born 2002 and later/

BC /Boys born 2004 and later/   - GC /Girls born 2004 and later/

BD /Boys born 2006 and later/    - GD /Girls born 2006 and later/

BE /Boys born 2008 and later    - GE /Girls born 2008 and later MINI

 

5. Broj igrača na utakmicama

 

Ekipa može koristiti najviše 16 igrača/ica po utakmici, s tim da jedino igrači/ce koji su prijavljeni

od strane vođa ekipe na početku Turnira (max.16 igrača/ica po ekipi, 2 sl.predstavnika)

mogu igrati na utakmicama (ne mogu se naknadno dovoditi novi igrači).

 

Mogu se koristiti igrači iz istog kluba u različitim kategorijama (isključivo mlađi igrači u starijim

kategorijama).

6. Trajanje utakmica

Sve kategorije igraju 2 x 15 minuta, osim BD, BE, GD i GE gdje se igra 2x10 minuta..

 

Finala se igraju po pravilima rukometne igre.

7. Prije utakmice

Spisak igrača

Spisak igrača koje vrijedi za cijeli Turnir mora biti dostavljen Organizatorima prije početka prve

utakmice (jedino igrači-ce s tog popisa mogu sudjelovati na Turniru).

 

Oblačenje na utakmici:

 

ukoliko dvije ekipe imaju dresove iste boje gostujuća ekipa je dužna da se presvuče u dresove

druge boje.

 

Svaka ekipa mora biti spremna (obučeni dresovi i obavljeno zagrijavanje) prije ulaska na teren

i početka utakmice.

 

 

8. Tokom utakmice

 

 

* Domaća ekipa prva polazi sa centra na početku utakmice.

* Ne može se tražiti Time out toekom utakmice. Nema Time out-a tokom izvođenja sedmerca

(osim u slučaju ozbiljne povrede igrača).

* Ekipa koja neopravdano napusti teren bit će diskvalificirana sa Turnira. 

* Nakon utakmice svaki voditelj ekipe mora potpisati zapisnik sa utakmice.

* Igrač koji dobije direktni crveni karton nema pravo nastupa u sljedećoj utakmici.

* Svaka ekipa je odgovorna za ponašanje svojih navijača.

Lopte

 

Domaća ekipa mora donijeti lopte ispravne (zadane) veličine koje će se koristiti u utakmici.

Ako se obje ekipe slože mogu koristiti i lopte druge veličine.

 

Sudije moraju odobriti odabrane lopte.

  

9.Identifikacija igrača

 

 

Svi igrači-ce moraju pokazati identifikacijsku ispravu sa slikom (ekipe iz BiH ovjerene

članske iskaznice RS RS, RS BiH, RS HB ili pasoše, a ekipe iz inostranstva pasoše/lične karte/JIB)

ukoliko Organizatori Turnira to od njih zatraže.

 

Ukoliko ekipa u utakmici koristi starije igrače-ice od starosne kategorije u kojoj se natječu

izgubit će navedenu utakmicu rezultatom 10:0, a za ponavljanje istog prekršaja bit će

diskvalifikovani sa Turnira.

 

Kontrole igrača u ekipi će biti vršene od strane zapisničkog stola ili sudija i to po prijavi

službenih osoba protivničke ekipe zapisničkom stolu ili sudijama koji su mjerodavani za

provjeru dokumenata (prijava isključivo pismenim ili usmenim putem, najkasnije 10 minuta

pred početak "sporne" utakmice).

 

10. Sudijski parovi

 

 

Sudije će biti delegirani u saradnji sa RS BL, RS RS i RS BiH.

 

Postoji mogućnost da se prijave sudijski parovi (muški i ženski) kojima bi Organizator osigurao

besplatan smještaj i hranu tokom Turnira. Takvi sudiski parovi se moraju unaprijed najaviti

Organizatoru Turnira te dostaviti potvrdu-registraciju od strane svog rukometnog saveza.

 

11. Komisija za žalbe

 

Komisija za žalbe je sastavljena od strane Organizatora. Komisija donosi odluke o žalbama i

kaznama. Odluke Komisije za žalbe su konačne.

  

12. Žalbe i kazne

 

Žalba mora biti dostavljena na zapisnički stol u pismenoj formi najkasnije 15 minuta nakon završetka

upitne utakmice. Novčani iznos za žalbu (50 Euro/100 KM) mora biti plaćen u isto vrijeme. Iznos će

biti vraćen ukoliko žalba bude prihvaćena.

  

13. Napuštanje utakmice

 

Ukoliko se ekipa ne pojavi u zakazano vrijeme za utakmice, bez opravdanog  razloga, izgubit će

utakmicu rezultatom 10:0. Ako se to dogodi još jedanput bit će diskvalificirani sa Turnira

  

14. Igrališta

 

Utakmice Turnira će se odigravati u nekoliko dvorana u Banjaluci a po potrebi i u Čelincu.

 

15. Raspored odigravanja utakmica

 

Organizator zadržava pravo na promjene u rasporedu takmičenja u grupama i finalima, vremenu

utakmica i terenu za utakmicu.

 

16. Rezultati tokom Turnira

 

Rezultati će kontinuirano biti ažurirani i vidljivi u službenim prostorijama 9. ORKA TPURNAMENT 2017 BANJALUKA, te na ostalim terenima. Rezultati će kontinuirano biti ažurirani i vidljivi i na web

stranici Turnira:  .

17. Kućni red

 

* Vođe ekipa su odgovorni za svoje igrače tokom cijelog Turnira.

 

* Sve eventualne namjerne štete načinjene od strane igrača u pansionima bit će naplaćene od

voditelja ekipa prije odlaska istih (po dolasku na turnir ekipe uplaćuju kauciju od 100 eura/200 KM

koje se na kraju turnira vraćaju u slučaju da nije načinjena šteta).

 

* Zabranjeno je pušenje i točenje alkohola u sobama pansiona.

  

18. Osiguranje i odgovornost

 

Svaki vođa ekipe/trener mora biti siguran da su njegovi igrači-ce zdravstveno sposobni učestvovati

na turniru te da posjeduju zdravstveno osiguranje i na terenu i van njega. Svaki vođa ekipe/trener

je u potpunosti odgovoran za zdravlje i ponašanje svojih igrača-ica tokom utakmica i ostalih sadržaja

organiziranih od strane organizatora turnira.

 

ORKA TOURNAMENT nema opšte osiguranje koje pokriva nesreće, bolesti, ozljede i slično.

ORKA TOURNAMENT je osigurao besplatnu medicinsku pomoć tokom održavanja utakmica.

U slučaju težih ozljeda i potrebe da se igrači vode u bolnicu, participaciju za usluge plaćaju oni sami, odnosno vođe njihovih ekipa.

NAPOMENA
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost niti obavezu podmirenja troškova nastalih eventualnim štetama ili nesretnim slučajevima pojedinaca ili ekipa (na putovanju, za vrijeme turnira, usljed zdravstvenih tegoba, za vrijeme boravka u smještajnim kapacitetima, gradu ili dvorani, gdje se održava turnir, gdje svaka ekipa ili član odgovara za nastalu materijalnu, ličnu ili bilo kakvu drugu štetu…).

Preporuka organizatora za svaku ekipu je,  da obavezno osigura svoje članovei prateće osoblje putnim zdravstvenim osiguranjem i osiguranjem od nesretnog slučaja.

Organizator turnira ne odgovara za eventualno nestale ili ukradene stvari za vrijeme održavanja turnira u dvorani, na terenu ili oko njega.

 

 

Zanimljivosti

UČESTVIJETE LI NA ORKA 2014?:

Brojač poseta

  • Ukupno poseta: 124899

Translate

 

Reklame