Informacije

 

Vize

 

Državljani zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim, mogu sa pasošem ući u Bosnu i Hercegovinu, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak i boravak u Bosni i Hercegovini i to ukoliko isti posjeduju važeću višekratnu Schengen vizu ili vizu države članice EU ili odgovarajuću dozvolu boravka u državama Schengen ili članicama EU i po obavljenoj provjeri odnosno kontroli granične policije Bosne i Hercegovine.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Državljani Ukrajine, nosioci svih važećih pasoša, pomorskih knjižica i identifikacionih dokumenata za povratak, ne trebaju vizu za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine na period koji ne prelazi 30 dana, u okviru dva mjeseca, od datuma prvog ulaska.

Nosioci važećih diplomatskih, službenih, specijalnih ili običnih pasoša, koji su akreditovani pri Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i kojima je izdana posebna osobna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Državljani Ruske Federacije, nosioci običnih pasoša, ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako posjeduju:

1)     

pozivno pismo ovjereno od strane Službe za poslove sa strancima BiH do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska,

2)     

ugovor o pružanju turističkih usluga (vaučer o uplaćenom turističkom aranžmanu) do 30 dana u periodu od dva mjeseca, počevši od dana prvog ulaska,

3)     

poziv državnog ili entitetskog tijela iz BiH ili predstavništva međunarodne organizacije u BiH do 30 dana u periodu od dva mjeseca, počevši od dana prvog ulaska.

Nosioci putnih isprava sa oznakom “Republike Kosovo“ obavezni su prethodno pribaviti vizu, koja se ne unosi u putnu ispravu, nego se izdaje na posebnom obrascu i po posebnom postupku.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

  

Kontakti

Adresa: Musala 2, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
tel.: +387 33 281 100
fax: +387 33 227 156
e-mail: info_mvpbih@mvp.gov.ba

http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx


 

  

Govorni jezik

Službeni jezici su srpski, hrvatski i bošnjački. Mnogi ljudi govore engleski.

 

Novčana jedinica

Zvanična novčana jedinica je konvertibilna marka (BAM).

U metalnim apoenima su: 10, 20, 50,  1, 2,  5 KM.

Papirne novčanice su: 10, 20, 50, 100, i 200 KM.

Strana valuta se može menjati u svim bankama i poštama kao i u mogim ovlašćenim mjenjačnicama (mjenjačnice ne uzimaju proviziju).

100 EUR je približno 196 KM

Zanimljivosti

UČESTVIJETE LI NA ORKA 2014?:

Brojač poseta

  • Ukupno poseta: 1901736

Translate

 

Reklame